Zasady i Warunki

Witamy w Sklepie z Poduszkami!

Niniejszy regulamin określa wytyczne i wytyczne dotyczące korzystania ze strony Poduszka Store, znajdującej się na PoduszkaStore.com. Wchodząc na tę stronę, oczekujemy potwierdzenia tych warunków. Staraj się nie korzystać ze Sklepu z Poduszkami, jeśli nie zgadzasz się na zaakceptowanie wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Towarzyszące sformułowanie odnosi się do niniejszych Warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i wyłączenia odpowiedzialności oraz wszystkich Umów:

„Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, indywidualnego znaku na tej stronie oraz zgodnie z wyrażeniami i warunkami Spółki.

„Firma”, „Sami”, „My”, „Nasz” i „My” odnoszą się do naszej firmy.

„Spotkania”, „Spotkania” lub „nas” odnoszą się zarówno do klienta, jak i do nas samych.

Wszystkie warunki dotyczą oferty, potwierdzenia i rozważenia raty, co jest ważne, aby spróbować skorzystać z naszej pomocy dla klienta w najbardziej odpowiedni sposób, z wyraźnego powodu, aby zaspokoić potrzeby klienta dotyczące uzgodnień z wyraźnym zarządzaniem Firma podlega holenderskiemu prawu. Każde użycie powyższego wyrażenia lub różnych słów w jednej, mnogiej, górnej obudowie, a ponadto on / ona lub oni są uważani za wymienne i wzdłuż tych linii jako odniesienie do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Przechodząc do sklepu Pillow, wyraziłeś zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności PoduszkaStore.

Większość inteligentnych witryn korzysta z plików cookie, aby dać nam szansę na odzyskanie subtelności klienta przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby zwiększyć użyteczność niektórych terytoriów, aby pomóc odwiedzającym naszą stronę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / promocyjnych mogą również wykorzystywać pliki cookie.

Licencja

Z wyjątkiem ogólnych przypadków Sklep Poduszka lub potencjalnie jego licencjodawcy chronili prawa do innowacji dla wszystkich materiałów w Sklepie Poduszka. Wszystkie chronione prawa do innowacji są zapisywane. Możesz uzyskać do niego dostęp ze Sklepu Kigurumi na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie powinieneś:

 • Ponownie opublikuj materiał ze sklepu Poduszka
 • Sprzedawaj, wynajmuj lub podporządkuj materiał ze Sklepu Poduszka
 • Naśladuj, kopiuj lub duplikuj treści ze Sklepu Poduszka
 • Redystrybucja treści ze Sklepu Poduszka
 • Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać ok.

Części tej witryny oferują klientom otwarte drzwi do publikowania i wymiany uczuć i danych w określonych regionach witryny. Sklep Poduszka nie kieruje, nie zmienia, nie rozpowszechnia ani nie kontroluje komentarzy na temat ich jakości na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają perspektyw i ocen Sklepu Poduszka, jego operatorów ani potencjalnie offsetów. Notatki odzwierciedlają perspektywy i oceny osoby, która publikuje swoje perspektywy i uczucia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Sklep Poduszka nie będzie podlegał Komentarzom ani żadnym zobowiązaniom, szkodom lub kosztom powstałym lub poniesionym w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub potencjalnym zamieszczeniem oraz dodatkowym pojawieniem się komentarzy na tej stronie.

Sklep Poduszka twierdzi, że ma wszelkie prawa do sprawdzania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, wrogie lub naruszające niniejsze warunki.

Gwarantujesz i mówisz:

 • Jesteś uprawniony do publikowania komentarzy na naszej stronie i masz wszystkie ważne uprawnienia i wyrażasz na to zgodę;
 • Komentarze nie naruszają żadnych chronionych praw do innowacji, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych obraźliwych, uwłaczających, wrogich, nieprzyzwoitych lub ogólnie niezgodnych z prawem materiałów naruszających ochronę
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do żądania lub ulepszenia działalności, niestandardowych lub prezentacji ćwiczeń biznesowych lub nielegalnych działań.
 • W ten sposób udzielasz Sklepowi Poduszka nieograniczonego uprawnienia do używania, reprodukowania, modyfikowania i zatwierdzania innych osób do używania, powtarzania i modyfikowania wszelkich komentarzy w dowolnych strukturach, konfiguracjach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Stowarzyszenia stowarzyszone mogą łączyć się z naszą witryną bez uprzedniej rekomendacji:

 • Organizacje rządowe;
 • Roboty indeksujące;
 • Stowarzyszenia informacyjne;
 • Hurtownicy rejestrów online mogą łączyć się z naszą witryną w podobny sposób jak hiperłącza do stron internetowych innych zarejestrowanych organizacji;
 • Akredytowane firmy obejmujące całą strukturę, z wyjątkiem próśb o stowarzyszenia non-profit, filantropijnych centrów handlowych i filantropii, które zbierają obietnice, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszych stron internetowych

Powiązania te mogą łączyć się z naszą stroną docelową, dystrybucjami lub innymi danymi Witryny, o ile połączenie: (an) nie wprowadza w błąd; (b) nie błędnie sugeruje sponsorowanie, gwarantowanie lub popieranie zgromadzenia łączącego i jego przedmiotów, a także administracji; oraz (c) mieści się w ustawieniach strony internetowej zgromadzenia łączącego.

Możemy rozważyć i poprzeć inne żądania połączenia z towarzyszących rodzajów stowarzyszeń:

 • zwykle znane źródła danych klientów lub potencjalnie firm;
 • miejsca docelowe w sieci dot.com;
 • powiązania lub różne spotkania przemawiające na rzecz filantropii;
 • kupcy indeksowi online;
 • wpisy internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i doradcze;
 • pouczające organizacje i stowarzyszenia wymiany.

Potwierdzimy żądania interfejsów od tych stowarzyszeń z przypadkiem, że wybieramy, że: (a) połączenie nie spowodowałoby, że wyglądalibyśmy okropnie na siebie lub na nasze licencjonowane organizacje; (b) stowarzyszenie nie ma z nami żadnych negatywnych danych; (c) korzyść dla nas wynikająca z dostrzegalności hiperłącza spłaca nieobecność Sklep Kigurumi; oraz (d) związek dotyczy ogólnych danych o aktywach.

Powiązania te mogą łączyć się z naszą stroną docelową, o ile połączenie: (an) nie jest w żaden sposób zniewalające; (b) nie błędnie wnioskuje o sponsorowanie, wsparcie lub poparcie zgromadzenia łączącego oraz jego elementów lub administracji; oraz (c) mieści się w ustawieniach miejsca spotkania zgromadzenia.

Jeśli nie jesteś szansą, że jesteś jednym ze stowarzyszeń zarejestrowanych w sekcji 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, powinieneś nas oświecić, wysyłając wiadomość e-mail do Sklep Kigurumi. Jeśli nie jest to zbyt wielkim problemem, należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę stowarzyszenia, dane kontaktowe tak jak adres URL strony internetowej, listę adresów URL, z których chcesz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL na naszej stronie internetowej, do których możesz chcieć interfejs. Usiądź mocno 2-3 tygodnie na reakcję.

Potwierdzone stowarzyszenia mogą umieszczać hiperłącza do naszej strony internetowej w celu:

 • Wykorzystując naszą nazwę korporacyjną; lub
 • Przez wykorzystanie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego jest podłączony; lub
 • Poprzez wykorzystanie niektórych innych przedstawień naszej strony internetowej, które są połączone z tym, dobrze wróży w konkretnej sytuacji i organizacji substancji na stronie internetowej zgromadzenia łączącego.

Żadne wykorzystanie logo Sklep Kigurumi ani innych dzieł sztuki nie będzie brane pod uwagę przy łączeniu braku zrozumienia pozwolenia na znak towarowy.

iFrames

Bez wcześniejszego poparcia i złożonej autoryzacji nie wolno tworzyć konturów wokół naszych stron internetowych, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualne wprowadzenie lub obecność naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek substancje, które pojawią się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zabezpieczyć nas i zabezpieczyć przed wszelkimi przypadkami rosnącymi w Twojej witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która mogłaby zostać odczytana jako uwłaczająca, nieprzyzwoita lub kryminalna, lub która narusza, ogólnie lekceważy lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób postronnych.

Twoja prywatność

Byłoby idealnie, gdybyś przeczytał naszą Politykę prywatności.

Zastrzeżenie praw

Utrzymujemy wszelkie uprawnienia niezbędne do żądania usunięcia wszystkich połączeń lub konkretnego połączenia z naszą Witryną. Opowiadasz się za szybką ewakuacją wszystkich łączy z naszą Witryną na żądanie. Dodatkowo domagamy się wszelkich uprawnień, aby tak było w przypadku niniejszych warunków i uzgodnień dotyczących połączenia. Konsekwentnie łącząc się z naszą Witryną, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Wydalenie linków z naszej strony

W przypadku, gdy odkryjesz jakiekolwiek wrogie połączenie, jakiekolwiek kształty lub formy na naszej stronie, możesz się z nami skontaktować i oświetlić w każdej chwili. Rozważymy prośby o wydalenie połączeń, jednak nie jesteśmy zobowiązani do przebywania w pobliżu ani gdzieś w pobliżu, ani też nie zareagujemy bezpośrednio na Ciebie.

Nie gwarantujemy poprawności danych na tej stronie, nie gwarantujemy ich kulminacji ani precyzji; ani nie gwarantujemy, że witryna pozostanie dostępna lub że materiały na stronie pozostaną aktualne.

Zrzeczenie się

W najbardziej skrajnym stopniu dozwolonym przez odpowiednie prawo zabrania się wszelkich przedstawień, gwarancji i warunków identyfikujących naszą stronę i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

 • ograniczać lub blokować nasze ryzyko śmierci lub uszkodzenia ciała;
 • ograniczyć lub odrzucić nasz lub twój obowiązek wymuszenia lub fałszywego oszustwa;
 • ograniczać jakiekolwiek nasze zobowiązania lub zobowiązania w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; lub
 • unikaj wszelkich naszych zobowiązań lub zobowiązań, które mogą nie być zabronione na mocy odpowiedniego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia obowiązku określone w niniejszej sekcji i gdzie indziej w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności: (an) zależą od pierwszego ustępu; oraz (b) nadzoruje wszystkie zobowiązania powstałe w ramach wyłączenia odpowiedzialności, włączając zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i zerwania zobowiązania ustawowego.

Bez względu na to, jak długo witryna, dane i administracja w witrynie są bez opłat, nie będziemy narażeni na żadne nieszczęścia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Scroll to top